10/2014/TT-NHNN

Trích yếu: 
Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 
20/03/2014
Cơ quan ban hành: 
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Đào Minh Tú
Tập tinh đính kèm: