1073/CT-TTg

Trích yếu: 
Về việc tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung
Ngày ban hành: 
05/07/2011
Cơ quan ban hành: 
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: 
Chỉ thị
Người ký: 
Nguyễn Tấn Dũng
Tập tinh đính kèm: