11-KH/CBQPTĐ

Trích yếu: 
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI)
Ngày ban hành: 
15/04/2014
Cơ quan ban hành: 
Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Kế hoạch
Người ký: 
Hoàng Ngọc Hòa
Tập tinh đính kèm: