137/2010/TT-BTC

Trích yếu: 
Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản
Ngày ban hành: 
15/09/2010
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Nguyễn Hữu Chí
Tập tinh đính kèm: