14/2009/TT-BTNMT

Trích yếu: 
Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
Ngày ban hành: 
01/10/2009
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Phạm Khôi Nguyên
Tập tinh đính kèm: