151/2010/TT-BTC

Trích yếu: 
Thông tư Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Ngày ban hành: 
27/09/2010
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Tập tinh đính kèm: