153/2010/NQ-HĐND

Trích yếu: 
Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011.
Ngày ban hành: 
10/12/2010
Cơ quan ban hành: 
HĐND tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Nghị quyết
Người ký: 
Lương Ngọc Bính - CT HĐND Tỉnh
Tập tinh đính kèm: