156/2013/TT-BTC

Trích yếu: 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
Ngày ban hành: 
06/11/2013
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính