16/2010/TT-BXD

Trích yếu: 
Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Ngày ban hành: 
01/09/2010
Cơ quan ban hành: 
Bộ Xây dựng
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Nguyễn Traàn Nam
Tập tinh đính kèm: