197/2004/NĐ-CP

Trích yếu: 
Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành: 
03/12/2004
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Loại văn bản: 
Nghị định
Người ký: 
Thủ tướng Phan Văn Khải
Tập tinh đính kèm: