20/2010/QĐ-UBND

Trích yếu: 
Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ngày ban hành: 
20/12/2010
Cơ quan ban hành: 
UBND tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Quyết định
Người ký: 
Nguyễn Hữu Hoài - CT UBND Tỉnh
Tập tinh đính kèm: