209/2013/NĐ-CP

Trích yếu: 
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành: 
18/12/2013
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Loại văn bản: 
Nghị định
Người ký: 
Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Tập tinh đính kèm: