218/2013/NĐ-CP

Trích yếu: 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhật doanh nghiệp
Ngày ban hành: 
26/12/2013
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Loại văn bản: 
Nghị định
Người ký: 
Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Tập tinh đính kèm: