23/2010/TT-BTP

Trích yếu: 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
Ngày ban hành: 
06/12/2010
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tư pháp
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Nguyễn Đức Chính
Tập tinh đính kèm: