27/2013/QĐ-UBND

Trích yếu: 
Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014
Ngày ban hành: 
23/12/2013
Cơ quan ban hành: 
UBND tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Quyết định
Người ký: 
Nguyễn Xuân Quang - PCT UBND tỉnh
Tập tinh đính kèm: