42/2014/TT-BTC

Trích yếu: 
Ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Ngày ban hành: 
08/04/2014
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Nguyễn Công Nghiệp - Thứ trưởng Bộ Tài chính