43/2014/NĐ-CP

Trích yếu: 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Ngày ban hành: 
15/05/2014
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Loại văn bản: 
Nghị định
Người ký: 
Nguyễn Tấn Dũng
Tập tinh đính kèm: