45/2013/QH13

Trích yếu: 
Luật đất đai
Ngày ban hành: 
29/11/2013
Cơ quan ban hành: 
Quốc hội
Loại văn bản: 
Luật
Người ký: 
Nguyễn Sinh Hùng
Tập tinh đính kèm: