57/2010/TT-BTC

Trích yếu: 
Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành: 
16/04/2010
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Tập tinh đính kèm: