58/2010/QH12

Trích yếu: 
Luật Viên chức
Ngày ban hành: 
15/11/2010
Cơ quan ban hành: 
Quốc hội
Loại văn bản: 
Luật
Người ký: 
Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc Hội
Tập tinh đính kèm: