69/2009/NĐ-CP

Trích yếu: 
Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Ngày ban hành: 
13/08/2009
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Loại văn bản: 
Nghị định
Người ký: 
Nguyễn Tấn Dũng
Tập tinh đính kèm: