72/2013/NQ-HĐND

Trích yếu: 
Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014.
Ngày ban hành: 
12/12/2013
Cơ quan ban hành: 
HĐND tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Nghị quyết
Người ký: 
Lương Ngọc Bính - CT HĐND Tỉnh
Tập tinh đính kèm: