75/2013/NQ-HĐND

Trích yếu: 
Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Bình
Ngày ban hành: 
12/12/2013
Cơ quan ban hành: 
HĐND tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản: 
Nghị quyết
Người ký: 
Lương Ngọc Bính - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình
Tập tinh đính kèm: