78/2011/TT-BTC

Trích yếu: 
Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp
Ngày ban hành: 
08/06/2011
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Loại văn bản: 
Thông tư
Người ký: 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tập tinh đính kèm: