Xem xét kỹ mới cho gia hạn, vay mới từ nguồn Quỹ phát triển đất

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Tòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại cuộc họp với Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất ngày 24-6.

Báo cáo của đại diện Quỹ phát triển đất cho thấy: Từ năm 2011 đến nay, kinh phí được cấp từ nguồn vốn 30% trích lập quỹ phát triển đất (theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao hàng năm) là 75 tỷ đồng. Trong đó, năm 2011 là 55/59 tỷ đồng, năm 2012 là 20/29 tỷ đồng. Trong hai năm 2013, 2014, do tình hình khó khăn nên Sở Tài chính chưa chuyển nguồn vốn cho quỹ.

Đến tháng 5-2014, quỹ đã giải ngân 70,5 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng 6 dự án: Xây dựng khu trung tâm hành chính huyện Hớn Quản (30 tỷ); xây dựng khu trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập (5 tỷ); xây dựng trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long (6 tỷ); nâng cấp mở rộng đường Đoàn Thị Điểm (10 tỷ); xây dựng chợ Tân Thành, thị xã Đồng Xoài (18,7 tỷ); xây dựng khu tái định cư và nhà ở 38 ha (800 triệu đồng). Từ năm 2011 đến nay, quỹ đã thu hồi 39,4 tỷ đồng từ 3 dự án.

Ngoài các dự án thực hiện đúng mục đích chi cho công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, tái định cư thì có 2 dự án xây dựng khu trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập và khu đô thị mới thị xã Phước Long đã sử dụng nguồn vốn sai mục đích.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản lý quỹ phát triển đất cho biết: Sau giải ngân, việc gia hạn cho một số đơn vị diễn ra quá nhiều lần là không đúng quy chế, cần kiểm tra và thu hồi. Nếu đơn vị nào thực sự khó khăn, sau rà soát mới cho gia hạn hoặc phải trả tiền nợ mới làm thủ tục cho vay lại. 

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng cho biết: Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất cần xem xét lại kế hoạch của năm 2014 để trích nguồn vốn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao. UBND tỉnh Bình Phước sẽ làm việc với các đơn vị đang nợ vốn để thống nhất thực hiện theo đúng điều lệ. Những đơn vị gặp nhiều khó khăn mới xem xét cho gia hạn.

Theo Bình Phước online