Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Trong ngày 26/5/2016 và sáng ngày 27/5/2016, Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Bình. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Chi bộ  và toàn thể CBNV cơ quan Quỹ.