Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh kết nạp 02 Đảng viên mới

Chiều ngày 21/5/2019, Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh tiến hành lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền và đồng chí Trần Thanh Vân

Toàn cảnh lễ kết nạp
Đồng chí Từ Ngọc Quý - Bí thư Chi bộ trao quyết định cho Đảng viên mới cho đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền
Đồng chí Từ Ngọc Quý - Bí thư Chi bộ trao quyết định cho Đảng viên mới cho đồng chí Trần Thanh Vân