Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh kết nạp 02 Đảng viên mới và 01 đồng chí chuyển Đảng chính thức năm 2016

Đồng chí Phạm Ngọc Tình - Phó Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Hoàng Mỹ Linh
Đồng chí Phạm Ngọc Tình - Phó Bí thư Chi bộ trao quyết định cho Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thương
Đồng chí Phạm Ngọc Tình - Phó Bí thư Chi bộ đọc quyết định chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Đinh Thị Thân
Đồng chí Văn Hoài Linh - Trưởng Ban Tổ chức ĐUK CCQ tỉnh phát biểu tại buổi lễ