Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 05/9/2019,  Chi bộ  Quỹ phát triển đất tỉnh đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt

Đồng chí Bí thư Chi bộ đặt vấn đề
Các đảng viên xem video tư liệu về Di chúc của Bác