Chi đoàn Quỹ phát triển đất tỉnh tham gia hội thi “Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015”

Tiết mục Ca ngợi Hồ Chí Minh tại Hội thi
Tiết mục Quảng Bình hò hụi, hò khoan tại Hội thi
Tiết mục Bài ca Thống nhất tại Hội thi
Chương trình hội diễn Văn nghệ với chủ đề “Niềm tin dâng đảng”