Cơ quan Quỹ phát triển đất tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ trao thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập
Đồng chí Từ Ngọc Quý - Chủ tịch Công đoàn,Trưởng phòng HC-KH-TH trao quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập
Đồng chí Phạm Ngọc Tình - Trưởng phòng Nghiệp vụ trao thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập
Lãnh đạo cơ quan Quỹ chụp hình lưu niệm với các cháu