Đoàn Quỹ đầu tư phát triển Bắc Giang đến giao lưu, học tập kinh nghiệm

Trong 02 ngày 06-07/4/2017, Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình đón tiếp và tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Quỹ đầu tư phát triển Bắc Giang.