Đón tiếp Đoàn Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk

Trong 02 ngày 09-10/5/2017, Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình đón tiếp và tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk.