Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ một số hộ tại huyện Lệ Thủy và người thân CBNV cơ quan sau cơn bão Nari

Lãnh đạo Quỹ thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt (huyện Lệ Thủy)
Lãnh đạo Quỹ thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Lê Văn Tuấn (huyện Lệ Thủy)
Lãnh đạo Quỹ thăm hỏi, hỗ trợ người thân CBNV trong cơ quan
Lãnh đạo Quỹ thăm hỏi, hỗ trợ người thân CBNV trong cơ quan