Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất đấu giá thu NSNN năm 2018

Ngày 9/3/2018 Quỹ phát triển đất tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai nhiệm vụ phối hợp phát triển quỹ đất đấu giá thu tiền sử dụng đất năm 2018.
Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị