Họp Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình phiên thứ nhất

Chiều ngày 20/4/2017, Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển chủ trì phiên họp.

Đ/c Nguyễn Xuân Quang - PCT TT UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ ĐTPT chủ trì cuộc họp
Đ/c Hoàng Ngọc Hòa - PCT HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ ĐTPĐ trình bày các nội dung thảo luận
Đ/c Trần Anh Tuấn - PGĐ Sở Tài chính, thành viên HĐQL Quỹ ĐTPT cho ý kiến
Đ/c Nguyễn Hoài Nam - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên HĐQL Quỹ ĐTPT cho ý kiến
Đ/c Trần Đình Dinh -GĐ Sở Nội vụ tham luận tham gia tại cuộc họp