Họp Hội đồng quản lý Quỹ phiên họp thứ 8

Sáng ngày 03/3/2016, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức phiên họp thứ 8 đánh giá tình hình hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ chủ trì cuộc họp.

Đ/c Hoàng Ngọc Hòa, PCT HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ báo cáo tại phiên họp
Đ/c Võ Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, thành viên HĐQL Quỹ phát biểu tại phiên họp
Đ/c Trần Thanh Phong, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở TN&MT, thành viên Ban Kiểm soát Quỹ phát biểu tại phiên họp