Khối Thi đua các ngành Kinh tế - Tài chính tổng kết công tác thi đua năm 3018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 28/01/2019, Quỹ phát triển đất tỉnh với vai trò là Trưởng Khối Thi đua các ngành Kinh tế - Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Trung Kiên, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Dương Thị Minh Lý - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Từ Ngọc Quý, Giám đốc Quỹ, Trưởng khối Thi đua cùng các đồng chí đại lãnh đạo và chuyên viên, phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Khối Thi đua các ngành Kinh tế - Tài chính.