Lãnh đạo Quỹ kiểm tra, tham quan các dự án

Lãnh đạo Quỹ kiểm tra dự án tại xã Quảng Phú
Lãnh đạo Quỹ kiểm tra dự án tại xã Lý Trạch
Lãnh đạo Quỹ cùng Lãnh đạo Sở Tài chính kiểm tra dự án Bang, huyện Lệ Thủy
Lãnh đạo Quỹ khảo sát Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thanh Tân (Thừa Thiên Huế) để tham gia góp ý cho công trình dự án Bang
Hình ảnh hoạt động