Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình

Chiều ngày 29/5/2017,Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình cho 03 đồng chí lãnh đạo, 04 đồng chí quản lý và 02 đồng chí vào bổ sung quy hoạch quản lý giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Giám đốc Quỹ chủ trì buổi lễ
Đồng chí Từ Ngọc Quý - Phó giám đốc đọc các quyết định bổ nhiệm
Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình
Đồng chí Từ Ngọc Quý - Phó giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình
Đồng chí Phạm Ngọc Tình - Phó giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình
Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Quỹ ĐTPT QB
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó phòng phụ trách phòng Ủy thác Quỹ ĐTPT QB
Đồng chí Nguyễn Thị Quý Hợi - bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý Quỹ
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thương - bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý Quỹ