Quỹ phát triển đất tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015

Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ trao bằng khen cho Phòng Nghiệp vụ đã có thành tích xuất sắc
Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ trao bằng khen cho 03 chiến sĩ thi đua