Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2016 về công tác Đảng, chuyên môn và các tổ chức Đoàn thể

Ngày 01/8/2016, cơ quan Quỹ tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016 về công tác Đảng, chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ cùng toàn thể CBNV cơ quan.

Đ/c Phạm Ngọc Tình - Phó bí thư Chi bộ, PGĐ Quỹ báo cáo sơ kết Chi bộ
Đ/c Từ Ngọc Quý - Chủ tịch Công đoàn, PGĐ Quỹ báo cáo sơ kết Công đoàn
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga - Bí thư ĐTN báo cáo sơ kết Đoàn thanh niên
Đ/c Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ phát biểu góp ý
Đ/c Nguyễn Hữu Hoàng Long - Phó bí thư ĐTN, Phó phòng HC-KH-TH phát biểu ý kiến