Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức Tổng kết hoạt động Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

Sáng ngày 24/02/2016, Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức Tổng kết hoạt động Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016. Tham dự buổi tổng kết có sự tham gia của đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ; đồng chí Từ Ngọc Quý, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Quỹ; đồng chí Phạm Ngọc Tình, Phó Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nghiệp vụ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, Bí thư Đoàn Thành niên cùng tập thể CBNV cơ quan Quỹ.

Đ/c Hoàng Ngọc Hòa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ chỉ đạo buổi Tổng kết Chi bộ
Đ/c Phạm Ngọc Tình, Phó Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nghiệp vụ đọc báo cáo
Từ Ngọc Quý, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Quỹ chỉ đạo buổi Tổng kết Công đoàn
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga, Bí thư Đoàn Thành niên đọc báo cáo