Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến (2012 - 2015)

Chiều ngày 03/7/2015, Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2012 - 2015. Hội nghị đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2012 - 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT giai đoạn 2016 - 2020.

Đ/c Phạm Ngọc Tình, PBT Chi bộ, Kế toán trưởng, TP Nghiệp vụ thông qua chương trình Hội nghị
Đ/c Từ Ngọc Quý, PGĐ, Chủ tịch Công đoàn báo cáo đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước; phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT giai đoạn 2016 - 2020
Đ/c Phạm Ngọc Tình tham luận tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi tham luận tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga tham luận tại Hội nghị
Đ/c Hoàng Mỹ Linh tham luận tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Hữu Hoàng Long tham luận tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thương tham luận tại Hội nghị
Đ/c Võ Hồng Quân, đại diện HĐQL Quỹ trao giấy khen cho 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2013 - 2015)
Đ/c Võ Hồng Quân, đại diện HĐQL Quỹ trao giấy khen cho tập thể phòng Nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2013 - 2015)
Đ/c Hoàng Ngọc Hòa, PCT HĐQL, Giám đốc Quỹ trao giấy khen cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ (2013 - 2015)
Đ/c Hoàng Ngọc Hòa, PCT HĐQL, Giám đốc Quỹ, Bí thư Chi bộ trao giấy khen cho phòng HC-KH-TH hoàn thành tốt nhiệm vụ (2013 - 2015)
Đ/c Hoàng Ngọc Hòa phát động thi đua
Đ/c Võ Hồng Quân phát biểu góp ý cho Hội nghị