Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/2015)

Tuyên dương khen thưởng các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập
Tặng quà cho các cháu thiếu nhi
Các tiết mục văn nghệ của các cháu thiều nhi
Các tiết mục văn nghệ của các cháu thiều nhi