Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/2016)

Một số hình ảnh tiêu biểu: