Quỹ phát triển đất tỉnh thăm hỏi và hỗ trợ một số hộ gia đình bị thiệt hại do lũ lụt gây ra tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa