Quỹ phát triển đất tỉnh thăm và tặng quà cho một số bà con dân tộc Arem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ thăm hỏi cán bộ ở bản Arem
Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Giám đốc Quỹ Phát triển đất tặng các phần quà cho đồng bào dân tộc
Trẻ em ở bản Arem
Khung cảnh ở bản Arem