Thăm tặng quà đồng bào dân tộc Bản 61, xã Thượng Trạch và đồn Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma

Ngày 19/1/2017, Lãnh đạo, CBNV cơ quan Quỹ cùng phóng viên thường trú Báo Nhân dân thăm tặng quà đồng bào dân tộc ít người vùng nghèo khó khăn (Bản 61) xã Thượng Trạch và đồn Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma.