Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019

Ngày 24/11/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4955/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019

Cụ thể, 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang huyện Tuyên Hóa.

10 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Công an tỉnh; Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch, huyện Quảng Ninh; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang phường Quảng Minh, thị xã Ba Đồn; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

 Theo QuangBinh Portal